2022-126-19

Uhlíkové kompozity a jejich vlastnosti

Vedoucí práce: prof. Slepička

Konzultant: Ing. Fajstavr

Podstata a cíl práce

Převážně experimentální práce. V rámci práce budou připraveny uhlíkové kompozity s využitím grafenových nanoplátků či jiných forem uhlíkových nanostruktur. Tyto vrstvy budou tepelně či plazmaticky namáhány a bude studována změna jejich smáčivosti, povrchové chemie a morfologie. Bude sledována možnost přípravy vysoce hydrofobních kompozitních struktur a jejich antibakteriálních účinků.

Náplň činnosti studenta

Student bude připravovat a optimalizovat polymení roztoky s uhlíkovými nanostrukturami, bude následně plazmaticky/laserově modifikovat vybrané substráty. Zaměří se na studium smáčivosti a sledování změn morfologie a optických vlastností. Bude navrhovat po konzultaci vhodné analýzy a následně se podílet na jejich inetrpretaci a vyhodnocení.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace