2022-126-20

Příprava nanovlákenných kompozitů PTFE-Ag

Vedoucí práce: prof. Slepička

Konzultant: Ing. Fajstavr

Podstata a cíl práce

Převážně experimentální práce. V rámci práce budou připraveny kompozitní nanostruktury na nanovlákenných nosičích kombinací katodového naprašování a tepelného namáhání. Budou sledovány jejich povrchové vlastnosti, optimalizována tloušťka depozice a teplota expozice. Cílem je příprava antibakteriálního hydrofobního povrchu, struktury budou složit pro následnou úpravu vysokovýkonovým laserem.

Náplň činnosti studenta

Student bude připravovat a optimalizovat kovové nanovrstvy na PTFE nanotextilii. Bude rovněž optimalizovat primární substrát, zejména plazmatickou expozicí. Zaměří se na studium smáčivosti a sledování změn morfologie. Bude analyzovat výsledky antibakteriálních testů a navrhne optimální materiál pro následnou expozici vysokovýkonovým excimerovým laserem.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace