2022-126-21

Plazmatická modifikace struktur typu včelí plástev

Vedoucí práce: prof. Slepička

Konzultant: Ing. Hurtuková

Podstata a cíl práce

Převážně experimentální práce. V rámci práce budou připraveny vzory typu včelí plástev z vybraného typu polymeru. Budou studovány různé poměry rozpouštědel na výsledné fyzikálně-chemické vlastnosti struktur. Tyto vrstvy pak budou plazmaticky modifikovány, a budou sledovány změny v jejich povrchové morfologii a chemii, zejména v souvislosti s možnými aplikace následného roubování biologicky aktivních látek pro tkáňové inženýrství.

Náplň činnosti studenta

Student bude připravovat struktury typu včelí plástev (optimalizace roztoků), bude následně plazmaticky modifikovat vybrané substráty. Zaměří se na studium smáčivosti a sledování morfologie laserovým konfokálním mikroskopem a gravimetrii. Bude navrhovat po konzultaci vhodné analýzy a následně se podílet na jejich interpretaci a vyhodnocení.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace