2022-126-22

Binární fázové diagramy farmaceuticky významných systémů

Vedoucí práce: prof. Leitner

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Sudium možných interakcí mezi složkami lékových forem je velmi významný krok při vývoji nových léčiv s dopadem do jejich výroby i použití. Metoda DSC (diferenční skenovací kalorimetrie) je standardně využívána (spolu s dalšími analytickými technikami) k prokázání chemických interakcí (vznik kokrystalu) či charakterizaci nízkotajících eutektik.

Náplň činnosti studenta

Studium rovnovah (s)-(l) v určeném binárním systému organických látek metodou DSC (diferenční skenovací kalorimetrie). Stanovení teploty a entalpie tání čistých složek, stanovení eutektické teploty binárního systému a teplot likvidu. Vyhodnocení parametrů pro dodatkovou Gibbsovu energii taveniny. Výpočet binárního fázového diagramu pomocí počítačového programu FactSage.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace