2022-126-25

Chirálně-seletivní SERS II

Vedoucí práce: Ing. Roman Elashnikov, Ph.D.

Konzultant: Mgr. E. Miliutina

Podstata a cíl práce

Jednou z klíčových oblastí biologické analýzy je nutnost určit konfiguraci komplexních opticky aktivních molekul.

Náplň činnosti studenta

Se současným stavem poznání je definice konfigurace (nebo její změny) poměrně problematická a vyžaduje komplexní přípravu vzorků a specifické vybavení. Na našem pracovišti byl navržen postup s použitím aktivních struktur chirálních plazmonů. Tento postup byl uspěšně aplikován pro detekci relativně malých (molekul o hmotnost do 1 000) opticky aktivních molekul. Navrhovaná práce bude zaměřena na další vývoj metody a předpokládá se její použití pro stanovení velkých biologicky významných molekul. Výsledky získané při realizaci práce budou zpracovány pomocí umělých neuronových sítí a (možná) přispěje k řešení několika klíčových otázek moderní lékařské diagnostiky a biochemie.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace