2022-126-3

Příprava tenkých grafitových vrstev blížících se svými vlastnostmi grafenu

Vedoucí práce: Doc. Petr Macháč

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Příprava tenkých grafitových vrstev blížících se svými vlastnostmi grafenu. Cílem práce je optimalizovat podmínky přípravy systému kov-uhlík tak, aby vzniklé vrstvy uhlíku vytvářely grafen. Práce je založena na tepelném formování vrstev kovů s určitým obsahem uhlíku. Během chladnutí kovu uhlík segreguje na povrchu kovu a na rozhraní kov-podložka. Za vhodných podmínek se zde vytvářejí velmi tenké krystalické vrstvy uhlíku, které se mohou blížit svými parametry grafenu.

Náplň činnosti studenta

Převážně experimentální práce. Náplní práce studenta bude příprava grafenových vrstev žíháním struktury izolant-kov-uhlík za předem definovaných podmínek (teplota, atmosféra, tlak). Uvedenou strukturu bude mít za úkol předem si připravit podle pokynů vedoucího práce. Po žíhání bude následovat odleptávání kovových vrstev. Jako základní diagnostika bude studentovi sloužit Ramanova spektroskopie, kterou bude provádět pod dozorem v centrálních laboratořích. Získané parametry grafenu pak bude korelovat s podmínkami přípravy vrstev

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace