2022-126-4

Příprava grafenu metodou chemické depozice z plynné fáze.

Vedoucí práce: Doc. Petr Macháč

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Příprava grafenu metodou chemické depozice s plynné fáze. Cílem práce je příprava grafenových vrstev na měděných fóliích a jejich přenos na dielektrické substráty. Práce je zaměřena na hledání optimálních podmínek růstu grafenu na Cu fóliích. Druhá část je orientována na přenos grafenu s cílem optimalizovat podmínky leptání Cu, vlastní proces přenosu a odstranění nezbytné polymerní vrstvy.

Náplň činnosti studenta

Převážně experimentální práce. Náplní práce studenta bude metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD) připravovat pod dozorem vedoucího práce grafenové vrstvy, substrátem bude Cu fólie čištěná standardním procesem. Dále bude grafen přenášen na dielektrický substrát za různých podmínek s cílem připravit co nejhomogenější vrstvu. Parametry grafenu budou vyhodnocovány na zákledě Ramanovy spektroskopie prováděné pod dozorem v centrálních laboratořích.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace