2022-126-5

Kovové nanostruktury pro optické plynové senzory a biosenzory

Vedoucí práce: Ing. Ondřej Kvítek, Ph.D.

Konzultant: Ing. Vít Havelka

Podstata a cíl práce

Optické vlastnosti kovových nanostruktur jsou citlivé na změny optické hustoty v jejich blízkém okolí. To může být využito při konstrukci plynových senzorů, na bázi změn optických vlastností citlivé vrstvy v přítomnosti analytu. Cílem práce je studium kovových nanostruktur využitelných při konstrukci plynových chemických senzorů a biosenzorů.

Náplň činnosti studenta

Práce studenta bude spočívat v přípravě vzorků kovových nanostruktur a nanočástic fyzikálními a chemickými metodami, jejich zabudování do struktury citlivé vrstvy a sledování jejich optické odezvy na přítomnost zvolených analytů.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace