2022-126-6

Antibakteriální materiály na bázi Ag nanočástic a derivátů celulózy

Vedoucí práce: Ing. Ondřej Kvítek, Ph.D.

Konzultant: Ing. Anna Kutová

Podstata a cíl práce

Ag nanočástice jsou známy svou vysokou antibakteriální aktivitou. Vysoké koncentrace stříbra jsou však pro organismus toxické. Přípravou nanočástic v matrici pomalu rozpustných derivátů celulózy (karboxymethylcelulóza, hydroxypropylmethylcelulóza) lze dosáhnout materiálů s řízeným uvolňováním stříbra, což by umožnilo lépe kontrolovat jeho dávkování.

Náplň činnosti studenta

Práce studenta bude spočívat v přípravě vzorků Ag nanočástic v roztocích řízeně rozpustných derivátů celulózy fotochemickou cestou. Řízením parametrů přípravy jako je koncentrace celulózy, dusičnanu stříbrného, intenzita míchání, osvětlení či zahřívání reakční směsi bude kontrolována velikost a tvar připravených nanočástic

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace