2022-126-8

Detekce pomoci mobilu

Vedoucí práce: prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Konzultant: Ing. Andrei. Trelin

Podstata a cíl práce

Zjednodušení detekčních metod s možností zavedení inteligentních přístupů a elektronických zařízení je jedním z klíčových trendů v moderních senzorech.

Náplň činnosti studenta

Tento trend předpokládá, že uživatel, který nemá odborné dovednosti a vybavení, bude schopen provádět určité druhy důležitých analýz přímo doma. Nabízená práce zahrnuje vývoj mobilních detekčních metod založených na použití připravených substrátů a mobilního telefonu s kamerou. Práce předpokládá vývoj postupů, metod a zařízení pro zavedení schopnosti detekovat a určit přítomnost a koncentraci různých biologických látek, radikálů a iontů těžkých kovů pomocí kamer moderních telefonů a speciálně funkcionalizovaných substrátů.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace