2022-126-9

Sluneční fotolýza farmaceutických sloučenin

Vedoucí práce: prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Konzultant: Ing. Anna Kutová

Podstata a cíl práce

Přítomnost farmaceutik v odpadových vodách je velkou hrozbou pro současný ekologicky stav.

Náplň činnosti studenta

Aktuální metody odstranění polutantů jsou ekonomicky náročné a dokonce i dost často selhávají z hlediska účinností. Tato práce předpokládá vývoj nové generace fotolytických látek na bázi opticky aktivních nanostruktur, které mohou být případně spojeny s kaskádovými enzymovými mikro-motorky.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav inženýrství pevných látek (126)

Téma je možné zvolit pro následující specializace