Prohlížíte si starou verzi stránek. Budete přesměrování na tresen.vscht.cz/kot.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Česky English

 

 

 

 

 

 

Historie

 

V roce 1920 byl na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství založen Ústav technologie látek výbušných, silic, pryskyřic, kaučuků a laků a trhací techniky, s technologií látek organických. Tento neobvykle široký název odrážel odborné zaměření profesora Cyrila Krauze, který byl vedením ústavu pověřen. Vědecké a pedagogické zaměření ústavu se pod vlivem významných osobností v jeho čele, jakými byli např. profesor František Šorm nebo profesor Viktor Ettel, měnilo a změnil se i jeho název na dnešní Ústav organické technologie. Ten je součástí Fakulty chemické technologie, samostatné (od r. 1952) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Vedení

 

Vedoucí ústavu

Prof. Ing. Libor Červený, DrSc.

VŠCHT Budova A
místnost 77b
tel.: 220 444 214
libor.cerveny@vscht.cz

Tajemník

Doc. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

VŠCHT Budova A
místnost 75a
tel.: 220 443 769
zdenek.belohlav@vscht.cz

Sekretariát

VŠCHT Budova A
místnost 77a
tel.: 220 444 167
fax: 220 444 340
alena.krivska@vscht.cz

Výzkum

 

Ústav organické technologie se zabývá základním i aplikovaným výzkumem především v oblasti katalýzy, chemických technologií a organické průmyslové syntézy. Pro ústav je charakteristická rozsáhlá a dlouhodobá spolupráce s domácími i zahraničními chemickými podniky, univerzitami a ústavy AV ČR.

Studium

 

Ústav organické technologie nabízí magisterské studium (vede k získání titulu inženýra chemie) oboru Technologie organických látek v rámci studijního programu Chemie a chemických technologií. Obor zahrnuje dvě různá zaměření - Katalýza a Chemická technologie farmak. Ústav organické technologie rovněž poskytuje možnost studia v doktorském studijním programu (vede k získání titulu doktor) Organická technologie.

Studenti magisterského studia na Fakultě chemické technologie se pro studium na Ústavu organické technologie rozhodují po absolvování společného studijního základu společného pro všechny obory. Společný základ pokrývá všeobecné technické vzdělání a jeho rozsah je přibližně dva a půl roku.

  Valid HTML 4.0!