Prohlížíte si starou verzi stránek. Budete přesměrování na tresen.vscht.cz/kot.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Česky English

 

 

 

 

 

 

Přístrojové vybavení

 

Přístroje na Ústavu organické technologie slouží k výzkumným i pedagogickým účelům. Ústav má dlouhodobou tradici v řešení výzkumných úkolů pro nebo ve spolupráci s průmyslovými podniky. V případě zájmu o výzkumnou spolupráci se laskavě obraťte na sekretariát ústavu. kontakt »

 

Pyrolýzní plynová chromatografie pro kvantitativní analýzu

Pyr-GC

Přístroje:

Shimadzu Pyr-4A (pyrolyzér) + 2x GC-17A (plynové chromatografy)

Aplikace:

Popis:

Přístroj pyrloýzní plynové chromatografie slouží k rychlým stanovením produktů tepelného rozkladu plynných, kapalných a pevných látek. Analytická část je optimalizována na pyrolýzu uhlovodíkových surovin a umožnuje stanovení obsahu chemických individuí s jedním až dvanácti atomy uhlíku v molekule a stanovení celkového obsahu látek s více než dvanácti atomy uhlíku.

Pyrolýzní plynová chromatografie s hmotnostní detekcí

Pyr-GC

Přístroje:

Shimadzu Pyr-4A (pyrolyzér) + QP-2010 (plynový chromatograf s kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem)

Popis:

Přístroj je možno volitelně využívat jako pyrolýzní nebo klasickou plynovou chromatografii s hmotnostní detekcí pro kvantitativní i kvalitativní analýzy

Pyrolýzní část přístroje lze využít jako mikroreaktor (volitelně naplněný např. katalyzátorem).

Měření textury sorpční technikou

ASAP 2020

Přístroje:

MICROMERITICS ASAP 2020

Popis:

ASAP 2020 – plně automatizované zařízení s aplikací sorpční techniky na měření textury, tj. specifického povrchu a pórovité mezo- a mikrostruktury pevných látek.

Technické parametry:

 • Dva nezávislé vakuové systémy, pro přípravu vzorku k měření (5.10-3 mmHg) a pro měření vzorku (4.10-9 mmHg)
 • Adsorpční nádobky: Stonky s vnitřním průměrem 9,5 - 5,2 a 3,75 mm; Baňka o objemu 9,5 cm3
 • Využitelné sorbáty: N2, Ar, Kr
 • Software s velkou flexibilitou analýzy naměřených dat
 • Rozsah měřených parametrů: Sg = O,1 až 3 000 m2/g; rP = 0,35 až 300 nm

Charakterizace látek metodami TPR, TPO a TPD

AutoChem 2920

Přístroje:

MICROMERITICS AutoChem 2920

Popis:

AutoChem 2920 – vícefunkční zařízení s TC-detektorem na charakterizaci vlastností pevných látek metodami teplotně programované redukce (TPR), oxidace (TPO) a desorpce (TPD), nebo chemisorpční metodou s aplikací pulzní techniky.

Technické parametry:

 • Elektricky vytápěná pec s nastavitelnou rychlostí ohřevu do 1 100 °C
  • do 50 K/min. v rozsahu 20 – 500 °C
  • do 30 K/min. v rozsahu 500 – 750 °C
  • do 10 K/min. v rozsahu 750 – 950 °C
 • Plyny a páry užívané k preparaci vzorku: H2, CO, O2, He, Ar aj.
 • Plyny a páry užívané k analýze: H2, CO, CO2, O2, N2O, NH3 a páry, jako voda, pyridin, dimethylpyridiny aj.
 • Plyny a páry užívané k inertizaci jako nosné plyny: H2, He, Ar aj.
 • Nastavitelné průtoky plynů 10 – 75 ml/min.
 • křemenný trubkový reaktor tvaru U, použitelný do 1 100 °C

Měření fyzikální sorpce a chemisorpce dynamickou, GC-metodou

Pulse Chemisorb 2700 a 2705

Přístroje:

MICROMERITICS Pulse Chemisorb 2700 a 2705

Popis:

Pulse Chemisorb 2700 a 2705 – přístroje pro studium i rutinní měření fyzikální sorpce a chemisorpce dynamickou, GC-metodou s aplikací pulzní techniky. Adaptací zlepšeny užitné jejich vlastnosti o měřitelnost sorpce asymetrických molekul s disociací a využitelnost reaktivní-frontální techniky.

Technické parametry:

 • 2 pracovní místa s nezávislými okruhy pro aktivaci a přípravu vzorku k analýze a pro měření
 • 2 kapsové pícky s regulací do 500 °C
 • Automatický, servem ovládaný a časovým relé řízený dávkovací element
 • Objem dávkovacích smyček: 0,1-0,2-0,5 a 1 ml
 • Temperovaná dělicí GC-kolona

Přístroj pro rychlé a přesné stanovení skutečného objemu - heliové hustoty

Pycnometer 1305

Přístroje:

MICROMERITICS Pycnometer 1305

Popis:

Pycnometer 1305 – přístroj pro rychlé a přesné stanovení skutečného objemu, popř. heliové hustoty prášků, pórovitých materiálů a nepravidelně tvarovaných pevných látek. Měření nevyžaduje užití vakuové techniky, měřitelný objem vzorků 0,5 až 150 cm3.