Prohlížíte si starou verzi stránek. Pod9vejte se i na tresen.vscht.cz/kot.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Česky English

 

 

 

 

 

 

Doplňkové materály pro studium

 

Uvedené materiály obsahují doprovodné prezentace k vybraným přednáškám a zadání příkladů ke cvičením. Jsou koncipovány jako doplňkové, a proto nenahrazují ani nemají nahrazovat účast studentů na přednáškách a cvičeních. Tyto materiály neprošly korekturou, takže existenci drobných chyb nelze vyloučit.

 

Bakalářská práce [N963014]

 

Pokyny

 • Pokyny k vypracování bakalářské práce
  [MS Word] [PDF]
 • Pokyny pro zadávání speciálních znaků v souhrnu vkládaném do SIS.
  Znaky, které nejsou součástí základní znakové sady je třeba nahradit textovými řetězci podle přiložené tabulky entit. Souhrnu odevzdávaného v PDF se to netýká.
  [JPG]

 

Biologie člověka [N111040]

 

Přednášky

 • Přednáška 1 - Buňka, tkáň, organismus
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 2 - Karyologie
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 3 - Buněčné dělení
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 4 - Mendelovy zákony
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 5 - Genealogie
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 6 - Polygenní dědičnost
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 7 - Vazby genů
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 8 - Populační genetika
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 9 - Analýza DNA
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 10 - Genetická kontrola prenatálního vývoje
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 11 - Buněčná Signalizace
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 12 - Stárnutí organismu
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 13 - Nádorová onemocnění
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 14 - Nádorová onemocnění - poruchy reparačních systémů
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 15 - Buněčné kultury
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 16 - Imunogenetika
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 17 - Imunogenetika II
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 18 - Farmakogenetika
  Prezentace: [PDF]

Skripta

 • Kapitola 1 - Buňka [PDF]
 • Kapitola 2 - Dědičnost [PDF]
 • Kapitola 3 - Interakce genů [PDF]
 • Kapitola 4 - Mimojaderná dědičnost [PDF]
 • Kapitola 5 - Cytogenetika [PDF]
 • Kapitola 6 - Vazebná analýza [PDF]
 • Kapitola 7 - Dělení buňěk [PDF]
 • Kapitola 8 - Molekulární genetika [PDF]
 • Kapitola 9 - Mutace [PDF]
 • Kapitola 10 - Metody molekulární genetiky [PDF]
 • Kapitola 11 - Epigenetika [PDF]
 • Kapitola 12 - Populační genetika [PDF]
 • Kapitola 13 - Prenatální vývoj [PDF]
 • Kapitola 14 - Ontogeneze [PDF]
 • Kapitola 15 - Imunogenetika [PDF]
 • Kapitola 16 - Onkogenetika [PDF]

Doplňkové materiály

 • Seznam otázek: [PDF]
 • Program studia 2009: [PDF]

 

Diplomová práce [111590 a 111591]

 

Pokyny

 • Pokyny k vypracování diplomové práce
  [MS Word] [PDF]
 • Pokyny pro zadávání speciálních znaků v souhrnu vkládaném do SIS.
  Znaky, které nejsou součástí základní znakové sady je třeba nahradit textovými řetězci podle přiložené tabulky entit. Souhrnu odevzdávaného v PDF se to netýká.
  [JPG]

 

Fyziologie [N111041]

 

Aktualizované studijní materiály 2010

Přednášky

 • Přednáška 1 - Fyziologie buňky
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 2 - Fyziologie krve
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 3 - Fyziologie vylučování
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 4 - Endokrinní systém
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 5 - Reprodukce
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 6 - Obecná neurofyziologie
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 7 - Neurofyziologie II
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 8 - Fyziologie svalstva
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 9 - Fyziologie kardiovaskulárního systému
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 10 - Fyziologie gastrointestinálního traktu
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 11 - Respirační systém
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 12 - Receptorové informační vstupy
  Prezentace: [PDF]

Zkouškové otázky

 

Farmakoekonomika a ekonomika vývoje léčiv [N111051]

 

Přednášky

 • Přednáška 1
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 2
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 3
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 4
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 5
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 6
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 7
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 8
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 9
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 10
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 11
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 12
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 13
  Prezentace: [PDF]

Zkouškové otázky

 

Chemická informatika [N111003]

 

Studijní texty

 • Studijní text
  Soubor: [PDF]

 

Chemické báze dat [N111002]

 

Přednášky

 • Přednáška 1 - Úvod
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 2 - Chemické báze dat
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 3 - Grafické editory pro chemii
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 4 - Ochrana duševního vlastnictví
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 5 - Internet
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 6 - Beilstein
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 7 - Výroková logika
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 8 - CA on CD
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 9 - Encyklopedie
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 10 - Algoritmy vyhledávání chemických informací
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 11 - Elektronické publikování
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 12 - Registrační systém chemických látek a sloučenin
  Prezentace: [PDF], [PDF-tisk]
 • Přednáška 13 - CA on CD
  Návod: [CA on CD]

 

Chemické reaktory [111403]

 

Cvičení

K řešení příkladů v Matlabu může pomoci tento průvodce

Vyzkoušejte si ...

příklady pro samostatné řešení

 

Chemie a fyzika pevných léčiv [N108022]

 

Elektronická učebnice

 • Kapitola 0 - Obsah [PDF]
 • Kapitola 1 - Úvod [PDF]
 • Kapitola 2 - Krystalová struktura [PDF]
 • Kapitola 3 - Molekulární krystal [PDF]
 • Kapitola 4 - Krystalizace [PDF]
 • Kapitola 5 - Polymorfismus [PDF]
 • Kapitola 6 - Polymorfy, hydráty, solváty, soli, kokrystaly, amorfní formy [PDF]
 • Kapitola 7 - Polymorfní systémy [PDF]
 • Kapitola 8 - Chemické reakce v pevných léčivech [PDF]

 

Inženýrství farmaceutických výrob [N111014]

 

Materiály jsou dostupné pouze v rámci domény VŠCHT

Skripta

 • Kapitola 1 - Chemická technologie v malých objemech [PDF]
 • Kapitola 2 - Tuhé látky [PDF]
 • Kapitola 3 - Pevné lékové formy [PDF]
 • Kapitola 4 - Granulace [PDF]
 • Kapitola 5 - Sterilizace [PDF]
 • Kapitola 6 - Biotechnologická syntéza antibiotik [PDF]
 • Kapitola 7 - Lyofilizace [PDF]
 • Kapitola 8 - Kapalné lékové formy [PDF]
 • Kapitola 9 - Tabletování [PDF]

Přednášky

 • Přednáška 0 - Charakterizace a zpracování sypkých látek
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 1 - Tuhé lékové formy
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 2 - Tablety
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 3 - Tobolky
  Prezentace: [PDF]

 

Jištění kvality technologických procesů [N111042]

 

Přednášky

 • Přednáška 1 - Správná výrobní praxe ve farmaceuticko-chemické výrobě
  Prezentace: [PPT] Doplněk: [PPT]
 • Přednáška 2 - Dokumentace a systémy dokumentování dle zásad SVP
  Prezentace: [PPT] Doplněk: [PPT]
 • Přednáška 3 - Procesy ve farmaceutické výrobě
  Prezentace: [PPT] Doplněk: [PPT]
 • Přednáška 4 - Analýza procesů
  Prezentace: [PPT]
 • Přednáška 5 - Validace procesů
  Prezentace: [PPT]
 • Přednáška 6 - Základy metrologie
  Prezentace: [PPT] Doplněk: [PDF]
 • Přednáška 7 - Počítačové systémy ve výrobě
  Prezentace: [PPT]
 • Přednáška 8 - Čisté prostory
  Prezentace: [PPT]
 • Přednáška 9 - Čistící procesy
  Prezentace: [PPT]
 • Přednáška 10 - Farmaceutické vody
  Prezentace: [PPT]
 • Přednáška 11 - Měřicí technika ve farmaceutické výrobě
  Prezentace: [PPT] Dodatek: [DOC]
 • Přednáška 12 - Statistická analýza dat
  Prezentace: [PPT]
 • Přednáška D1 - Sterilizační procesy
  Prezentace: [PPT]

 

Technické suroviny [N111007]

 

Přednášky

 • Přednáška 1 - Úvod a ropa [PDF]
 • Přednáška 2 - Sekundární zpracování ropy [PDF]
 • Přednáška 3 - Pyrolýza [PDF]
 • Přednáška 4 - Petrochemie [PDF]
 • Přednáška 5 - Aromáty [PDF]
 • Přednáška 6 - Zemní plyn [PDF]
 • Přednáška 7 - C1 chemie [PDF]
 • Přednáška 8 - Uhlí [PDF]
 • Přednáška 9 - Biomasa [PDF]
 • Přednáška 10 - Přehled anorganických surovin [PDF]

Externí přednášky

 • Přednáška 1 - Pyrolýza [PDF]

 

Toxikologie a ekologie [N111009]

 

Aktuální studijní materiály

Přednášky 2008

 • Přednáška 1 - Úvod do toxikologie
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 2 - Obecná toxikologie
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 3 - Speciální toxikologie
  Prezentace: [PDF]

Přednášky 2007

 • Přednáška 1 - Jedovatá stopa v dějinách lidstva - díl 1
  Prezentace: [MS Powerpoint], [PDF]
 • Přednáška 2 - Jedovatá stopa v dějinách lidstva - díl 2
  Prezentace: [MS Powerpoint], [PDF]
 • Přednáška 3 - Jedovatá stopa v dějinách lidstva - díl 3
  Prezentace: [MS Powerpoint], [PDF]
 • Přednáška 4 - Jedovatá stopa v dějinách lidstva - díl 4
  Prezentace: [MS Powerpoint], [PDF]
 • Přednáška 5 - Jedovatá stopa v dějinách lidstva - díl 5
  Prezentace: [MS Powerpoint], [PDF]
 • Přednáška 6 - Jedovatá stopa v dějinách lidstva - díl 6
  Prezentace: [MS Powerpoint], [PDF]
 • Přednáška 7 - Jak (a proč) si buňky „povídají“
  Prezentace: [MS Powerpoint], [PDF]
 • Přednáška 8 - Možné účinky XENOBIOTIK
  Prezentace: [MS Powerpoint], [PDF]
 • Přednáška 9 - Návykové látky
  Prezentace: [MS Powerpoint], [PDF]
 • Přednáška 10 - Účinek jedů, druhy účinku
  Prezentace: [MS Powerpoint], [PDF]
 • Přednáška 11 - Vstup, metabolické přeměny a vylučování cizorodých látek
  Prezentace: [MS Powerpoint], [PDF]
 • Přednáška 12, 13, 14 - Informační zdroje v toxikologii a souvisejících oborech
  Doprovodný text: [PDF]

 

Uživatelské programy [N111008]

 

Materiály jsou dostupné pouze v rámci domény VŠCHT

MS Windows

 • Téma 1 - Základy MS Windows XP
  Učební text: [PDF]

MS Powerpoint

 • Téma 1 - Základy MS Powerpoint
  Náhled prezentace: [PDF]
  Prezentace s připojenými médii: [ZIP]

MS Word

 • Téma 1 - Základy MS Word
  Učební text: [PDF] [DOC]

MS Excel

Soubor v části "Vstup dat a vzorců" (Návod.xls) slouží jako základní studijní materiál k zopakování teoretických základů Excelu. Jsou zde názorně vysvětleny základní postupy a techniky Excelu (vstup a úpravy a formátování dat, práce se vzorci a funkcemi, textem, bloky, skupinou listů). Příklady k procvičení jsou a rozšíření znalostí jsou uvedeny v části "Procvičte si Excel".

Materiál „Zaokrouhlování“ slouží jako informativní materiál, pro případ náhlé potřeby a nutnosti vyřešit nějaký složitější případ zaokrouhlování. Je nutné si uvědomit, že všechny zde uvedené funkce Excelu nejsou funkční ve všech verzích a že záleží i na použité jazykové mu-taci Excelu.

Část "Procvičte si Excel" obsahuje obecně pochopitelné příklady s výkladem a uvede-ným řešením. Jsou řazeny od nejjednodušších (procvičení zcela základních znalostí a postupů v Excelu) až ke složitějším, které jsou zaměřeny na ne zcela všeobecně známé a běžně použí-vané techniky. Jejich účelem je usnadnit uživatelům práci s Excelem a hlavně zefektivnit jeho používání a odbourat zakořeněné, běžně používané "dřevorubecké" metody, které sice také vedou k cíli, ale mnohdy vyžadují značné úsilí, trvají podstatně déle a údržba a aktualizace takových souborů a v nich uložených dat není vůbec snadná a rychlá.

Heslovité body uvedené v části Postup řešení u každého příkladu jsou buď vysvětleny přímo v daném příkladu na listu s řešením, nebo je nutné vyhledat vhodný postup v části "Vstup dat a vzorců" (Návod.xls).

Na tuto část navazují příklady v další části, kde jsou příklady (opět s řešením a návo-dem) na procvičení matematických, statistických a manažerských nástrojů v Excelu. Při jejich řešení se předpokládá znalost postupů a technik, vysvětlovaných právě v části Procvičte si Excel a v úvodní části "Vstup dat a vzorců" (Návod.xls).

Vysvětlení a návod na použití některých statistických a manažerských nástrojů v Excelu, jakož i převod grafů z Excelu do Powerpointu a možnosti jejich různého prezentování najdete v prezentaci Statistika (soubor Ukázka.zip).

 

Výzkum a vývoj léčiv [N111045]

 

Materiály jsou dostupné pouze v rámci domény VŠCHT

Aktualizované studijní materiály 2010

Přednášky (2009)

 • Přednáška 1 - Moderní formy výzkumu léčiv, originální a generická léčiva; rizika výzkumných projektů, postavení biotechnologických léčiv, rozdělení projektů
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 2 - Metody výzkumu originálních léčiv, příklady, case study – IBD léčiva, vztahy mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou, historie, základní předpoklady
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 3 - Osud léčiva v organismu, hodnocení biologické účinnosti LFER vztahy v biologických systémech (extratermodynamický přístup), nelineární závislost biol. aktivity na lipofilitě QSAR – statistické řešení pomocí regresní analýzy, statistická kriteria
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 4 - Druhy intermolekulárních interakcí, fyzikálně chemické vlastnosti, zásady jejich parametrizace elektronové parametry, polární konstanty, Hammettova rovnice
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 5 - Lipofilní parametry, logaritmus P, rozdělovací koeficient P a log P, experimentální stanovení, parametry p a fragmentové konstanty f , intramolekulární interakce a jejich řešení
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 6 - Vztah molekulové refrakce k lipofilitě, Abrahamova rovnice, výpočty log P fragmentovou metodou, program KOWWIN (průběžný znalostní test)
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 7 - Rozdělovací chromatografie a lipofilita, vztahy mezi log P a chromatogr.veličinami, využití chromatografických veličin v QSAR, moderní chromatografické metody v hodnocení lipofility
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 8 - Stérické parametry, Topologie molekul, indexy konektivity, Randicův index, výpočty, index flexibility
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 9 - Indikátorové „dummy“ proměnné, příklady použití, výhody a nevýhody
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 10 - Interpretace regresních rovnic, pokrytí parametrového prostoru, nezávislost proměnných, kolineární vztahy
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 11 - Farmakokinetické veličiny a jejich použití
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 12 - Biologická účinnost a chiralita
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 13 - Proces vývoje nového léčiva, jednotlivé etapy, preklinický a klinický vývoj, API (Active Pharmaceutical Ingredience), požadavky na čistotu, Chiralita a biologický účinek
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 14 - Vývoj generik, výhody, trendy, biogenerika, vztahy mezi etickými a generickými firmami
  Prezentace: [PDF]

Testy (2009)

 • Průběžný znalostní test 2
  Zadání: [PDF]
 • Závěrečný znalostní test
  Zadání: [PDF]

 

Základy farmakochemie [N110026]

 

Přednášky

 • Lekce 1 - Úvod
  Prezentace: [PDF]
 • Lekce 2 - Základy farmakologie
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 3 - Metody vývoje nových léčiv
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 4 - Polymorfie léčiv
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 5 - Fáze vývoje nového léčiva
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 6 - Registrace léčiv
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 7 - Správná výrobní praxe
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 8 - Analgetika
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 9 - Léčiva CNS
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 10 - Celková anestetika
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 11 - Sedativa, hypnotika
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 12 - Psychofarmaka
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 13 - Léčiva vegetativního nervového systému
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 14 - Lokální anestetika
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 15 - Myorelaxancia
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 16 - Antihistaminika
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 17 - Antitusika a expektorancia
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 18 - Léčiva oběhového systému
  Prezentace: [PDF]
 • Prezentace 19 - Léčiva trávicího traktu
  Prezentace: [PDF]

 

Základy farmakologie [N111024]

 

Materiály jsou dostupné pouze v rámci domény VŠCHT

Aktuální studijní materiály

Přednášky 2008

 • Přednáška 1
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 2
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 3
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 4
  Prezentace: [PDF]

Otázky 2008

 • Seznam zkouškových otázek
  Dokument: [PDF]

Přednášky

 • Přednáška 1
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 2
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 3
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 4
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 5
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 6
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 7
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 8
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 9
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 10
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 11
  Prezentace: [PDF]
 • Přednáška 12
  Prezentace: [PDF]

 

Základy chemických technologií [N105004]

 

Teze přednášek

 • Část 1 - Organické technologie [PDF] (4,6 MB)
 • Část 2 - Anorganické technologie [PDF]

 

Získávání a zpracování dat z chemických procesů [N111010]

 

Elektronická učebnice

 • Kapitola 1 - Úvod [PDF]
 • Kapitola 2 - Vybrané pojmy z teorie pravděpodobnosti [PDF]
 • Kapitola 3 - Vybrané pojmy ze statistiky [PDF]
 • Kapitola 4 - Analýza vlastností naměřených dat[PDF]
 • Kapitola 5 - Výběr a sestavení matematického modelu [PDF]
 • Kapitola 6 - Odhad parametrů modelu [PDF]
 • Kapitola 7 - Hodnocení vlastností regresního modelu [PDF]
 • Kapitola 8 - Spolehlivost vypočtených dat [PDF]
 • Kapitola 9 - Úprava dat pro regresní analýzu [PDF]
 • Kapitola 10 - Plánování regresních experimentů [PDF]

Přednášky

 • Lekce 1 - Úvod [PDF]
 • Lekce 2 - Typy simulačních úloh, bilance, přístupy [PDF]
 • Lekce 3 - Vývoj nového chemického procesu [PDF]
 • Lekce 4 - Soustava reaktor-separátor [PDF]

Externí přednášky

 • Přednáška 1 - Data v chemickém průmyslu [PDF]

Cvičení

 • Příklad 1 - Úvod [PDF]
  Valid HTML 4.0!