Prohlížíte si starou verzi stránek. Budete přesměrování na tresen.vscht.cz/kot.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Česky English

 

 

 

 

 

 

Uplatnění studentů při řešení výzkumných úkolů

 

Na Ústavu organické technologie je dlouhodobou tradicí výrazný podíl studentů na výzkumné činnosti. Vzhledem k orientaci ústavu na aplikovaný výzkum se většina studentů ve své diplomové praci zabývá problémem, který má těsnou vazbu na praktickou aplikaci. Tento přístup má pro studenty několik výhod:

  • Řešení problémů s těsnou vazbou na praktickou aplikaci studenty dobře připraví na požadavky kkteré na ně bude klást jejich budoucí zaměstnání
  • V řadě případů může student po absolvování pokračovat v řešení problematiky své diplomové práce již jako zaměstnanec spolupracující firmy.
  • Student se stává součástí širšího řešitelského kolektivu. čímž si osvojuje základy týmové práce
  • Student může být finančně podporován při studiu zadavatelem výzkumného projektu

Studentská vědecká konference

 

Podíl studentů na výzkumné práci se však neomezuje jen na řešení diplomové práce. Řada studentů pracuje na praktické problematice již od 8. semestru v rámci oborových laboratoří. Studenti se mohou výzkumné činnosti zúčastnit rovněž v rámci svého volného času, jako tzv. pomocné vědecké síly. Výzkumná práce studentů základního studia je každoročně prezentována v rámci Studentské vědecké konference (SVK). Studenti zde prezentují výsledky své vědecké práce formou přednášek a posterů. Jejich výkony jsou hodnoceny komisí a oceňovány mimořádnými stipendii.