Prohlížíte si starou verzi stránek. Budete přesměrování na tresen.vscht.cz/kot.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemické technologie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Česky English

 

 

 

 

 

 

Výuka

 

Od akademického roku 2004/2005 přechází celá VŠCHT na strukturované studium. To znamená především skutečnost, že se všichni studenti hlásí nejprve k bakalářskému studiu a po jeho úspěšném ukončení se mohou rozhodnout, zda budou pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Odpoadá tedy nutnost rozhodnout se mezi bakalářským a magisterským studiem již při podávání přihlášky ke studiu.

Nabídka studia pro programy začínající od roku 2004/2005 včetně

Ústav organické technologie nabízí všechny tři typy vysokoškolského studia.

Bakalářské studium trvá zpravidla tři roky a po jeho ukončení získá absolvent titul bakalář (Bc.). V rámci tohoto studia je na Ústavu organické technologie možné studovat obor Chemie a chemické technologie studijního programu Aplikovaná chemie a materiály.

Navazující magisterské studium trvá zpravidla další dva roky po ukončení bakalářského studia, je ukončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce a jeho absolvent získává titul inženýr (Ing.). Na Ústavu organické technologie je možné studovat ve studijním programu Chemie a chemické technologie obor Technologie organických látek a chemické speciality

Ústav organické technologie poskytuje dále možnost studia v doktorském studijním oboru Organická technologie. Absolvent doktorského studia získává titul doktor (Ph.D.). Náplň výuky a výzkumná problematika se prolínají s řešením grantových projektů, výzkumných záměrů a širokou spoluprací s průmyslem.

Studenti všech forem studia se intenzivně podílejí na vědecké činnosti ústavu.

Nabídka studia pro programy začínající před rokem 2004/2005

Ústav organické technologie zajišťuje výuku v dobíhajícím studijním programu Chemie a chemické technologie.

Bakalářské studium trvá zpravidla tři roky a po jeho ukončení získá absolvent titul bakalář (Bc.). V rámci tohoto studia je na Ústavu organické technologie možné studovat obor Praktická chemie.

Magisterské studium trvá zpravidla pět let , je ukončeno státní zkouškou a obhajobou diplomové práce a jeho absolvent získává titul inženýr (Ing.). Na Ústavu organické technologie je možné studovat v oboru Technologie organických látek dvě zaměření - Katalýza a Chemická technologie farmak

Ústav organické technologie poskytuje dále možnost studia v doktorském studijním oboru Organická technologie. Absolvent doktorského studia získává titul doktor (Ph.D.). Náplň výuky a výzkumná problematika se prolínají s řešením grantových projektů, výzkumných záměrů a širokou spoluprací s průmyslem.

Studenti všech forem studia se intenzivně podílejí na vědecké činnosti ústavu.

Uplatnění absolventů

 

Absolventi Ústavu organické technologie nacházejí uplatnění zejména v petrochemickém a farmaceutickém průmyslu. Uplatňují se v

  • Inženýrských funkcích - řízení výroby, kontrola jakosti
  • Manažerských funkcích - strategické řízení, podpora prodeje, technické poradenství
  • Vědecko-technických funkcích - vědečtí pracovníci ve výzkumných ústavech a u firem dodávajících technologie

Vyučované předměty

 

Ústav organické technologie zajišťuje, nebo se podílí na zajišťování řady předmětů. Až na výjimky se jedná o předměty specializační, tedy o předměty určené studentům 3. - 5. ročníku, kteří si zvolili studijní obor Technologie organických látek.

Učebny a laboratoře

 

Ústav organické technologie disponuje moderními učebnami, počítačovými učebnami, posluchačskými laboratořemi a bohatým přístrojovým vybavením.

Informace o studiu

 

Informace o studijních programech a studijních plánech bakalářského, magisterského i doktorského studia pro aktuální akademický rok jsou dostupné na stránkách fakulty.