Vedení fakulty
 Děkanát
 Vědecká rada
 Akademický senát
 Ústavy fakulty
English
 
Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Fakulta potravinářské a biochemické technologie je jednou ze čtyř fakult Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Fakulta potravinářské a biochemické technologie sdružuje sedm ústavů:

Samosprávnými akademickými orgány a dalšími orgány FPBT VŠCHT Praha jsou:

 

Webmaster: Jana Krátká