F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady

Název VŠ / součásti

VŠCHT Praha

FCHI

Název SP

Chemické a procesní inženýrství

Jméno a příjmení

Jan Náhlík

tituly

Prof. Ing. CSc.

Rok narození

1950

rozsah prac. vztahu na VŠ

40

do kdy

08 2010

Přednášející

ano

školitel

ano

člen oborové rady

ano

Další současní zaměstnavatelé

typ prac. vztahu

Rozsah

 -

 

 

Přednášky v předmětech

 

Navrhování řídicích systémů

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy

ČVUT FEL, 1973, vysokoškolská kvalifikace v oboru Technická kybernetika

ČVUT FEL, 1984, CSc. v oboru Technická kybernetika

VŠCHT Praha, 1990, habilitace v oboru Automatizované systémy řízení chemických výrob

VŠB-TU Ostrava, 2005, jmenování profesorem v oboru Řízení strojů a procesů

VŠCHT Praha, 34 let, odborný asistent, vědecký asistent, docent, profesor

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let

1. Vaněk, M., Hrnčiřík, P., Vovsík, J., Náhlík, J.: On-line estimation of biomass concentration by neural network using information about metabolic state. BIOPROCESS AND BIOSYSTEMS ENGINEERING 27 (1): 9-15 DEC 2004.

2. Hrnčiřík, P., Náhlík, J., Vovsík, J., Šindelář, J., Pisko, M.: BIOGENES II – a Multi-Agent Knowledge-Based Bioprocess Control System. Proc. of the 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, 1, pc013/1-5 (2003). ISBN: 80-227-1902-1

3. Pisko, M., Náhlík, J., Vojta, V., Vovsík, J.: Physiological State Inferring Module of Baker’s Yeast Cultures in Fed-Batch Cultivations. Proc. of the 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, 1, pc063/1-6 (2003), ISBN: 80-227-1902-1

4. Palatová, M., Hůla, J., Náhlík, J., Kosseva, M.R., Kent, C.A.: Identification and Modelling of Batch Fermentation Process Using Thermophilic Population. Proc. of the 14th Int. Conf. on Process Control PC '03, 1, pc035/1-4 (2003). ISBN: 80-227-1902-1

5. Palatová, M., Zitta, R., Náhlík, J.: Activated Sludge Models for Continuous Wastewater Treatment - Temperature Influence. Proc. of 37th Int. Conf. MOSIS '03, 191-198 (2003). ISBN: 80-85988-86-0

6. Hrnčiřík, P., Vovsík, J., Náhlík, J.: On-line Recognition of Metabolic State of Baker's Yeast Culture. 9th International Symposium on Computer Applications in Biotechnology, Nancy France, March 28 – 31, 2004

7. Odpovědný řešitel projektu STREP 5. RP „Enhanced, Intelligent Processing of Food and Related Wastes using Thermophilic Populations“.  Projekt řešenobdobí  let 2000 – 2004.

8. Odpovědný řešitel Integrovaného projektu 6. RP „Sustainable Microbial and Biocatalytic Production of Advanced Functional Materials“. Zahájení projektu 1. září 2006.

 

Působení v zahraničí

 

1979, šest měsíců, Imperial College London

Obor habilitačního nebo jmenovacího řízení nebo udělení vědecké hodnosti

jmenování profesorem v oboru

Řízení strojů a procesů

řízení na VŠ

VŠB-TU Ostrava

ohlasy publikací

Rok udělení (prof,…)

2005

 

mezinár.

tuzem.

Písemný souhlas přednáš., školitele, člena obor. rady s působením v SP v daném rozsahu

ano

 

20

26

Datum

28.6.2007