F – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady

Název VŠ / součásti

VŠCHT Praha

FCHT

Název SP

Chemie a technologie materiálů, obor Technologie makromolekulárních látek

Jméno a příjmení

Miroslav Maňas

tituly

doc., Ing., CSc.

Rok narození

1947

rozsah prac. vztahu na VŠ

V - 40

do kdy

N

Přednášející

 

školitel

 

člen oborové rady

X

Další současní zaměstnavatelé

typ prac. vztahu

rozsah

 

 

 

Přednášky v předmětech

 

 

Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy

FSI VUT v Brně, Výrobní stroje, Ing. - 1973

VÚK Otrokovice, samostatný konstruktér – 7 let

VÚK Otrokovice, vedoucí výzkumný pracovník – 6 let

FT VUT Brno, odborný asistent – 4 roky

FT VUT Brno, docent – 4 roky

FT VUT Brno, vedoucí katedry – 7 let

FT UTB Zlín, ředitel ústavu – 6 let

Přehled o publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let

HALAŠKA, P. – MAŇAS, M.(30%) – SÝKOROVÁ, L. – POP MICREA, T.: Moldflow and Mechanical Design Analyses in Multicomponent Injection Molding.Annuals of Oradea Universtity, Vol I, 2002, University of Oradea, Romania, p. 177, ISSN 1583-0721

HALAŠKA, P. – MAŇAS, M.(30%) – STANĚK, M. – POP MIRCEA, T.: Analyses of Injection and Encapsulation Process Annals of the Oradea University. Vol II (XII), 2003, s. 129, ISSN 1583-0691 (CD)

HALAŠKA, P.- MAŇAS, M.(40%): Influence of Wall Shape and Technological Conditions on Warpage During Injection Process. Chemické listy, 2005, Vol 99, n. S, p. 16, ISSN 0009-2770

MAŇAS, D.- STANĚK, M.- MAŇAS, M.(20%) - DVOŘÁK, Z.: Off-Road Tires Behaviour. Journal of the Society of Rubber Industry, Japan (Nippon Gomu Kyokaischi). No3, Vol.79/2006, p.186, ISSN 0029-022X

STANĚK, M.- MAŇAS M.(30%), DRGA, T.: Zatékavost plastů při plnění dutiny formy. Strojírenská technologie, roč. 10, č. 4, S 4-(8), ISSN 1211-4162

STANĚK, M. - MAŇAS, M.(30%) - DRGA, T. - MAŇAS, D.: Influence of Mold Cavity on Fluidity of Plastics. Manufacturing Technology – Journal of Science, Research and Production, Volume VI, December 2006, p. 22-26, ISSN 1213248-9

16. Pat. ČR 297268. Energeticky úsporný způsob přípravy gumárenských směsí, polotovarů nebo výrobků a zařízení k provádění tohoto způsobu.

Dvořák, Z., Maňas, M. (20%), Svoboda, I. 25.10. 2006

Působení v zahraničí

 

TnUAD Trenčín, ZS 2005, ZS 2006 – Přednášky a cvičení v předmětu „Stroje a zařízení pro zpracování plastů“

Obor habilitačního nebo jmenovacího řízení nebo udělení vědecké hodnosti

Chemická zařízení

řízení na VŠ

VUT v Brně

ohlasy publikací

Rok udělení (prof…)

1989

 

mezinár.

tuzem.

Písemný souhlas přednáš., školitele, člena ob. rady s působ. v SP v daném rozsahu

 

 

10

15

Datum

25.6.2007