Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů na rok 2012

Číslo proj.

Program

Vysoká škola

Název projektu

Řešitel

Přílohy

C85

4

VŠCHT

Meziuniverzitní vzdělávací Centrum komplexního hodnocení vlastností biomateriálů a funkčních povrchů

Joska L., doc. Ing. CSc.

VSCHT; ČVUT

CSM19

2

VŠCHT

Krátkodobé mobility studentů VŠCHT Praha

Opatová H., Ing. CSc.

 

CSM80

4

VŠCHT

Vybavení laboratoří pro nový bakalářský studijní program „Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství“

Schreiberová L., Ing. CSc.

 

CSM81

4

VŠCHT

Studentské laboratoře nově akreditovaného studijního oboru Vodíkové a membránové technologie

Bouzek K., prof. Dr. Ing.

Příloha1; Příloha2; Příloha3

CSM82

4

VŠCHT

Rozvoj laboratorní výuky biotechnologických a bioinženýrských předmětů zavedením mikrokultivačního zařízení

Fiala J., Ing. Ph.D.