Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů na rok 2013

 

Číslo proj.

Program

Název projektu

Řešitel

C3

informační technologie

SIT-F: Koordinovaný rozvoj IS sítě škol

doc. Ing. Stanislav Böhm, CSc.

C8

sdílení kapacit a vytváření sítí VŠ

Rozšíření výukových možností a koordinace výuky v oblasti technologie a nanotechnologie

prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

C15

sdílení kapacit a vytváření sítí VŠ

Vytvoření podmínek pro komplexní výuku magisterských a doktorských studentů se zaměřením na kovové materiály

doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

CSM16

podpora dlouhodobých mobilit

Mezinárodní mobilita studentů a zaměstnanců VŠCHT Praha

Ing. Hana Opatová, CSc.

C26

vytváření partnerství a sítí

Podpora mezioborového studia zemědělských, chemických a přírodovědně zaměřených oborů ČZU v Praze a VŠCHT v Praze

prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.