Tematicky obrazek


Navazující magisterské programy FCHI

Aktuální informace pro přijímací řízení pro navazující magisterské programy naleznete na www stránkách Fakulty chemicko-inženýrské.

Seznamy započítávaných předmětů bakalářských programů VŠCHT Praha pro přijímací řízení

Studijní program: Analytická a fyzikální chemie

Studijní obory: 

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Studijní obory: 

Studijní program: Procesní inženýrství a informatika

Studijní obory: 

Studijní program: Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Studijní obory: 

Studijní program: Aplikovaná inženýrská informatika

Studijní obory: 

Studijní program: Forenzní analýza

Studijní obory: 


Akademický rok: 2015/16
english version
Sdílej tyto stránky na