Tematicky obrazek

Seznam profilových předmětů balalářského studia na VŠCHT Praha započítávaných do přijímacího řízení pro navazující magisterské studium

Fakulta: FCHI

Studijní program: Forenzní analýza

Studijní obor: Forenzní chemie (zaměření forenzní analytická chemie)


Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 101 0 0 4 kz 3
N101004 Laboratoř anorganické chemie II 101 0 0 4 kz 4
N101005 Obecná a anorganická chemie I 101 3 2 0 z,Zk 8
N101006 Obecná a anorganická chemie II 101 2 2 0 z,Zk 5
N101008 Struktura a vlastnosti materiálů 101 2 1 0 z,Zk 4
N101020 Obecná a anorganická chemie A 101 3 2 0 kz 5
N101027 Obecná a anorganická chemie B 101 2 2 0 z,Zk 6
N106001 Degradace materiálů 106 2 0 0 Zk 3
N106003 Koroze materiálů 106 3 0 0 Zk 4
N106006 Vlastnosti a zkoušení kovů 106 2 1 0 z,Zk 4
N106018 Kovové materiály 106 2 0 0 Zk 3
N107001 Anorganické nekovové materiály 107 2 0 0 Zk 3
N108004 Úvod do studia materiálů 108 2 0 0 Zk 3
N110002 Laboratoř organické chemie I 110 0 0 4 kz 3
N110004 Organická chemie I 110 2 2 0 z,Zk 6
N110005 Organická chemie II 110 3 2 0 z,Zk 7
N110006 Strukturní analýza 110 2 1 0 z,Zk 4
N110016 Organická chemie A 110 2 2 0 kz 5
N110026 Základy farmakochemie 110 3 0 0 Zk 5
N110029 Organická chemie B 110 3 2 0 z,Zk 7
N111009 Toxikologie a ekologie 111 2 0 0 Zk 3
N111041 Fyziologie 111 1 1 0 z,Zk 3
N112003 Makromolekulární chemie 112 2 1 0 z,Zk 4
N112004 Metody charakterizace polymerních látek 112 2 0 2 z,Zk 4
N126003 Struktura a vlastnosti polymerů 126 2 0 0 Zk 3
N143013 Chemická informatika 143 1 1 0 kz 2
N143030 Základy bioinformatiky 143 2 2 0 z,Zk 5
N215007 Analýza paliv 215 3 0 0 Zk 5
N217001 Analytika vody 217 2 0 0 Zk 3
N217030 Technická mikrobiologie a hydrobiologie 217 2 0 0 Zk 3
N240009 Environmentální chemie 240 3 0 0 Zk 5
N240011 Základy toxikologie a ekologie 240 2 0 0 Zk 3
N320001 Biochemie I 320 3 0 0 Zk 5
N320002 Biochemie II 320 2 0 0 Zk 4
N320006 Bioanalytické metody 320 2 0 0 Zk 3
N320024 Biochemie A 320 3 0 0 Zk 4
N320066 Biochemie B 320 2 0 0 Zk 4
N320076 Úvod do kriminalistiky 320 2 2 0 z,Zk 5
N320077 Trestní právo pro forenzní analýzu 320 2 0 0 Zk 3
N320078 Forenzní mikroskopie 320 2 0 0 Zk 3
N320079 Forenzní identifikace osob a věcí 320 2 2 0 z,Zk 5
N320080 Toxikologie a analýza drog 320 2 0 0 Zk 3
N320081 Molekulová genetika a analýza DNA 320 2 0 0 Zk 3
N323050 Analytické metody ve forenzní analýze 323 3 0 0 Zk 4
N402002 Analytická chemie I 402 2 2 0 z,Zk 5
N402003 Laboratoř analytické chemie I 402 0 0 5 kz 4
N402004 Analytická chemie II 402 2 1 0 z,Zk 4
N402007 Laboratoř analytické chemie II 402 0 0 4 kz 4
N402051 Analytická chemie A 402 2 1 0 kz 3
N402054 Analytická chemie B 402 2 1 0 z,Zk 5
N402061 Speciální analytické metody pro léčiva 402 2 0 0 Zk 3
N402062 Spřažené metody pro analýzu léčiv 402 2 0 0 Zk 3
N403011 Fyzikální chemie I 403 3 2 0 z,Zk 6
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 403 0 0 4 kz 3
N403014 Fyzikální chemie II 403 3 2 0 z,Zk 7
N403035 Fyzikální chemie A 403 3 2 0 kz 5
N403040 Fyzikální chemie B 403 3 2 0 z,Zk 7
N409002 Chemické inženýrství I 409 2 3 0 z,Zk 6
N409050 Chemické inženýrství A 409 2 3 0 kz 5
N409063 Chemické inženýrství B 409 2 3 0 z,Zk 7
N413003 Matematika II 413 3 3 0 z,Zk 8
N413004 Aplikovaná statistika 413 1 2 0 z,Zk 4
N413016 Matematika A 413 3 3 0 z,Zk 9
N413021 Matematika B 413 3 3 0 z,Zk 8
N413022 Matematika I 413 3 4 0 z,Zk 9
N444001 Fyzika I 444 3 2 0 z,Zk 7
N444003 Laboratoř fyziky 444 0 0 3 kz 3
N444006 Fyzika II 444 2 2 0 z,Zk 5
N444024 Fyzika A 444 3 2 0 z,Zk 7
N444026 Fyzika B 444 2 2 0 z,Zk 6


Akademický rok: 2015/16
english version
Sdílej tyto stránky na