Tematicky obrazek

Seznam profilových předmětů balalářského studia na VŠCHT Praha započítávaných do přijímacího řízení pro navazující magisterské studium

Fakulta: FCHI

Studijní program: Analytická a fyzikální chemie

Studijní obor: Analytická chemie a jakostní inženýrství


Kód Název předmětu Ústav P C L Zakončení Kredity
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 101 0 0 4 kz 3
N101005 Obecná a anorganická chemie I 101 3 2 0 z,Zk 8
N101006 Obecná a anorganická chemie II 101 2 2 0 z,Zk 5
N101020 Obecná a anorganická chemie A 101 3 2 0 kz 5
N101027 Obecná a anorganická chemie B 101 2 2 0 z,Zk 6
N110002 Laboratoř organické chemie I 110 0 0 4 kz 3
N110004 Organická chemie I 110 2 2 0 z,Zk 6
N110005 Organická chemie II 110 3 2 0 z,Zk 7
N110016 Organická chemie A 110 2 2 0 kz 5
N110026 Základy farmakochemie 110 3 0 0 Zk 5
N110029 Organická chemie B 110 3 2 0 z,Zk 7
N111009 Toxikologie a ekologie 111 2 0 0 Zk 3
N126027 Fyzikální chemie nanomateriálů 126 2 1 0 z,Zk 4
N143013 Chemická informatika 143 1 1 0 kz 2
N143013A Chemická informatika 143 1 1 0 kz 2
N143030 Základy bioinformatiky 143 2 2 0 z,Zk 5
N240011 Základy toxikologie a ekologie 240 2 0 0 Zk 3
N320001 Biochemie I 320 3 0 0 Zk 5
N320002 Biochemie II 320 2 0 0 Zk 3
N320003 Seminář z biochemie I 320 0 1 0 kz 1
N320006 Bioanalytické metody 320 2 0 0 Zk 3
N320009 Mikrobiologie 320 3 0 0 Zk 5
N320009A Mikrobiologie 320 3 0 0 Zk 5
N320014 Laboratoř biochemie 320 0 0 6 kz 4
N320024 Biochemie A 320 3 0 0 Zk 4
N320032 Pathobiochemie I 320 3 0 0 Zk 5
N320066 Biochemie B 320 2 0 0 Zk 4
N320080 Toxikologie a analýza drog 320 2 0 0 Zk 3
N320081 Molekulová genetika a analýza DNA 320 2 0 0 Zk 3
N323050 Analytické metody ve forenzní analýze 323 3 0 0 Zk 4
N402002 Analytická chemie I 402 2 2 0 z,Zk 5
N402003 Laboratoř analytické chemie I 402 0 0 5 kz 4
N402004 Analytická chemie II 402 2 1 0 z,Zk 4
N402007 Laboratoř analytické chemie II 402 0 0 4 kz 4
N402051 Analytická chemie A 402 2 1 0 kz 3
N402054 Analytická chemie B 402 2 1 0 z,Zk 5
N402078 Moderní analytické metody pro nanotechnologie 402 2 0 0 Zk 3
N402079 Laboratoř charakterizace nano a mikrosystémů 402 0 0 4 kz 3
N403011 Fyzikální chemie I 403 3 2 0 z,Zk 6
N403012 Laboratoř fyzikální chemie II 403 0 0 3 kz 3
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 403 0 0 4 kz 3
N403014 Fyzikální chemie II 403 3 2 0 z,Zk 7
N403016 Fyzikální a koloidní chemie 403 3 2 0 z,Zk 7
N403031 Laboratoř základů fyzikální chemie 403 0 0 3 kz 2
N403035 Fyzikální chemie A 403 3 2 0 kz 5
N403036 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 403 2 1 0 z,Zk 4
N403040 Fyzikální chemie B 403 3 2 0 z,Zk 7
N403041 Fyzikální chemie mikrosvěta 403 3 2 0 z,Zk 6
N409001 Potravinářské inženýrství a bioinženýrství 409 3 2 0 z,Zk 6
N409002 Chemické inženýrství I 409 2 3 0 z,Zk 6
N409003 Chemické inženýrství II 409 2 3 0 z,Zk 6
N409013 Laboratoř chemického inženýrství 409 0 0 3 kz 3
N409050 Chemické inženýrství A 409 2 3 0 kz 5
N409063 Chemické inženýrství B 409 2 3 0 z,Zk 7
N409071 Disperzní systémy I 409 3 2 0 z,Zk 7
N409073 Laboratoř přípravy nano a mikromateriálů 409 0 0 4 kz 3
N413002 Matematika I 413 3 3 0 z,Zk 9
N413003 Matematika II 413 3 3 0 z,Zk 8
N413004 Aplikovaná statistika 413 1 2 0 z,Zk 4
N413005 Numerické metody 413 3 2 0 z,Zk 7
N413016 Matematika A 413 3 3 0 z,Zk 9
N413021 Matematika B 413 3 3 0 z,Zk 8
N413022 Matematika I 413 3 4 0 z,Zk 9
N437005 Podniková ekonomika 437 2 1 0 z,Zk 4
N444001 Fyzika I 444 3 2 0 z,Zk 7
N444003 Laboratoř fyziky 444 0 0 3 kz 3
N444004 Měřicí a řídicí technika 444 2 0 0 Zk 3
N444006 Fyzika II 444 2 2 0 z,Zk 5
N444010 Biofyzika 444 2 1 0 z,Zk 4
N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky 444 0 0 3 kz 3
N444022 Základy fyziky 444 2 1 0 z,Zk 4
N444024 Fyzika A 444 3 2 0 z,Zk 7
N444026 Fyzika B 444 2 2 0 z,Zk 6
N444028 Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé sensory 444 3 1 0 z,Zk 6
N445001 Aplikace výpočetní techniky 445 0 3 0 kz 3


Akademický rok: 2015/16
english version
Sdílej tyto stránky na