Miroslava Dubcová  

Odborný asistent ústavu matematiky, Vysoká škola chemicko-technologická v praze

Adresa:
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav matematiky
Technická 5
166 28 Prague 6

E-mail: Miroslava.Dubcova@vscht.cz
Tel: +42(0) 2 2044 5031

Výzkumné zájmy

Dizertační práce

Stabilita různých typů řešení v mřížkových dynamických systémech, Praha, 2004