Název předmětu: Parciální diferenciální rovnice
Ústav: Ústav matematiky
Přednášející: Mgr. Šimon Axmann, Ph.D.
Zástupce:  
Rozsah: 2/1/0 z,Zk 
Kredit:  5
Povinné předcházející předměty: Matematika I, Matematika II
Povinné souběžné předměty:
Doporučené předcházející předměty:

  Sylabus:

 1. Úvod do PDR
 2. Základy vektorové analýzy, odvození obecného zákona zachování
 3. Lineární rovnice prvního řádu, metoda charakteristik
 4. Transportní rovnice
 5. Klasifikace lineárních rovnic 2. řádu
 6. Laplaceova rovnice
 7. Rovnice vedení tepla
 8. Vlnová rovnice
 9. Fourierovy řady
 10. Fourierova metoda pro řešení lineárních eliptických a parabolických rovnic
 11. Minimum funkcionální analýzy
 12. Souvislost s variačním počtem, Eulerova-Lagrangeova rovnice
 13. Slabá formulace diferenciálních rovnic
 14. Reakčně – difúzní rovnice