Úvodní stránka

Ústav zajišťuje výuku základních předmětů: Seminář z matematiky Základy matematikyMatematika I Matematika II    pro všechny studijní obory školy a Matematika A , Matematika B pro studijní obor Chemie.

Dále ústav zajišťuje výuku navazujících předmětů: Aplikovaná statistika, Numerické metody, Matematika pro kvantovou chemii, Finanční matematika, Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic, Parciální diferenciální rovnice, Matematika III, Fourierova transformace, Základy matematické optimalizace, Matematika pro chemické inženýry, Užitá matematika, Metody aplikované matematiky, Diskrétní matematika, Metody analýzy nelineárních dynamických modelů, Optimalizace inženýrských procesů Matematické základy optimálního řízení a teorie her a Počítačové algebraické systémy - Maple.

Uchazečům o studium na VŠCHT doporučujeme absolvovat v rámci společné části maturit nepovinnou zkoušku Matematika+

Ústav matematiky vypisuje každý rok bakalářské a diplomové práce.

Na ústavu matematiky je akreditován doktorandský program Aplikovaná matematika, vypsané disertační práce.

Aktuálně:
Uznávání zápočtu LS 2017/18

Archiv:
Ústav matematiky pořádal 30. 1. 2017 setkání pracovníků ústavu matematiky s ostatními ústavy FCHI - prezentace
Noncommutative Algebras and Applications (NCAA) 14. 6 - 16. 6. 2015
4 th Scientific Colloquium 24. - 26. 6. 2014
3 th Scientific Colloquium 26. - 28. 6. 2001, proceedings