Počítačový algebraický systém Maple jako pomůcka při studiu předmětu
Základy matematické optimalizace

Při prohlížení těchto stránek potřebujete  mít na svém počítači nainstalován program Maple.