Servisní měření

 
Úvod
Servis
Lidé
Výuka
Výzkum
Vybavení
Fotografie
Kontakt
Volný čas
 
 

Laboratoř je zařízena na měření kapalných vzorků a je schopna zajistit měření širokého spektra prvků. V rámci servisních měření se jedná o prvky 1H, 13C, 15N, 19F a 31P.

Dostupné techniky sahají od jednodimenzionálních po třídimenzionální experimenty, zahrnující až tři různá současně měřená jádra. Pro servisní účely se využívají především základní 1D experimenty, techniky APT, INEPT, DEPT a dále homo- a heteronukleární 2D korelace: 1H– 1H COSY, TOCSY, 1H– 13C/15N HMQC a 1H– 13C/15N HMBC. Další experimenty, využívající například nukleární Overhauserův efekt (NOE), se provádějí po domluvě.

Se vzorkem prosím přineste vyplněný formulář s požadovaným měřením (pdf, rtf)

Cena měření

Servisní měření jsou účtována podle přístrojového času podle platného ceníku CL

Orientační doby měření pro jednotlivé experimenty (platí pro standardní malé molekuly v množství cca 15-20 mg):

1H
1 h
HMQC
2 h
COSY
2 h
13C APT
5 h
HMBC
10 h

(Uvedené ceny jsou pouze orientační, potřebná doba měření je závislá na měřené látce a jejím množství)

Přístup k naměřeným spektrům

Naměřená spektra najdete na adrese ftp://kain.vscht.cz.

pozn. spektra přidaná na web ručně (po domluvě) se nacházejí zde

Informace o archivování naměřených spekter Vašich látek a o  tom, jak můžete s těmito daty nakládat najdete ZDE.

POZOR!   Vaše data uchováváme po naměření pouze 90 dnů.

Požadavky na úpravu vzorků

Vzorky se měří rozpuštěny v deuterovaných rozpouštědlech, především v CDCl3, DMSO-d6 nebo v D2O. Proto je nutné nejprve vyzkoušet rozpustnost Vaší látky v některém z těchto (i nedeuterovaných) rozpouštědel. Standardní objem je 0,5 ml roztoku.

Pro měření 1H spekter je nutná koncentrace vzorku alespoň 10 mmol/l, to znamená cca. 1,5 mg vzorku (molekulová hmotnost 300 g/mol, objem 0,5 ml).

Pro měření 13C spekter je nutná koncentrace vzorku alespoň 20 mmol/l, to je cca. 3,0 mg vzorku (molekulová hmotnost 300 g/mol, objem 0,5 ml).