Přístrojové vybavení

 
Úvod
Servis
Lidé
Výuka
Výzkum
Vybavení
Fotografie
Kontakt
Volný čas
 
 

Laboratoř má k dispozici dva pulzní, plně digitální NMR spektrometry pro NMR experimenty v kapalné fázi od firmy Bruker. Starší 500 MHz přístroj byl uveden do provozu v roce 1997. V roce 2008 byl instalován nový přístroj 600 MHz, který je vybaven chlazenou měřící sondou, významně zvyšující jeho citlivost. V roce 2011 byl k původnímu magnetu spektrometru 500 MHz zakoupen nový spektrometr s novými měřicími sondami.

Bruker 600 AvanceIII

Tříkanálový, digitální NMR spektrometr s následujícím vybavením:

 • aktivně stíněný, supravodivý magnet UltraShield™ 14,1 T
 • digitální konzole
 • orthogonální shimovací systém BOSS II s 34 gradienty
 • možnost deuteriového dekaplingu
 • dvě měřící sondy:
  • 5 mm třírezonanční kryosonda TCI (přímé pozorování jader 1H a manipulace s jádry 13C a 15N, s možností deuteriového dekaplingu zvýšená citlivost pro přímé pozorování jader 13C), aktivně stíněný z-gradient
  • 5 mm TXI sonda – třírezonanční sonda pro inverzní experimenty (přímé pozorování jader 1H a možností manipulace s jádry 13C a 15N), aktivně stíněný z-gradient

Bruker Avance III™ 500 MHz

Dvoukanálový, digitální NMR spektrometr s následujícím vybavením:

 • supravodivý magnet 11,75 T
 • digitální konzole AVANCE IIITM
 • orthogonální shimovací systém BOSS 3
 • gradientová jednotka produkující gradient magnetického pole v ose z
 • tři sondy:
  • 5 mm BBFO sonda pro přímé pozorování jader 1H, 15N-31P (39-162 MHz) a 19F s dekaplingem jader 1H nebo 19F
  • 5 mm BBI sonda – Inversní širokopásmová sonda (přímé pozorování jader 1H) s volitelným jádrem 15N - 31P; možnost aplikace gradientního pulsu ose z
  • 10 mm BBO sonda (přímé pozorování jader ve frekvenčním rozsahu 31P–109Ag s možností dekaplingu 1H)


Pro manipulaci s daty, jejich zpracování a vizualizaci je laboratoř vybavena výkonnými počítači typu PC, které jsou provozovány pod operačními systémy Linux a Windows.