Výuka NMR spektroskopie

 
Úvod
Servis
Lidé
Výuka
Výzkum
Vybavení
Fotografie
Kontakt
Volný čas
 
 

Laboratoř NMR spektroskopie zajišťuje výuku několika specializačních předmětů na VŠCHT Praha. Podrobnější informace lze nalézt na následujících stránkách jednotlivých předmětů.

NMR spektroskopie pro studium přírodních látek (N342010)
Metody určování struktury látek – NMR spektroskopie (N108019)
Strukturní biologie (N320087)

Podílíme se rovněž na výuce a organizaci dalších kurzů NMR spektroskopie. Na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy University je to každoroční kurz Moderní problémy NMR spektroskopie v Peci pod Sněžkou.

Princip metody

Nukleární magnetická rezonance (NMR) je jev založený na interakci magneticky aktivních jader (mají nenulový jaderný spin, např. 1H, 13C,...) umístěných v silném magnetickém poli s elektromagnetickým zářením v oblasti radiových vln. Vlivem chemického okolí a vzájemných interakcí sledovaných jader dochází k charakteristickým posunům a štěpením jejich signálů ve spektru. Výsledná spektra je potom možné interpretovat ve smyslu struktury sledované molekuly nebo jejích částí.

Podrobnosti v českém jazyce naleznete na stránkách jednotlivých předmětů (viz výše). V anglickém jazyce viz např.: