Výzkum

 
Úvod
Servis
Lidé
Výuka
Výzkum
Vybavení
Fotografie
Kontakt
Volný čas
 
 

V laboratoři probíhá výzkum jednak v oblasti malých organických molekul (kalix[4]areny, jednoduché přírodní látky a jejich analoga a další) a jednak biologických makromolekul – proteinů.