Kultivační média

Bakterie

Médium č.1 (MPA)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)
masový extrakt 10 g
pepton  5 g
NaCl  5 g
agar 20 g
destilovaná voda 1,0 l
pH 7,2

Médium č.8 (Yeast-Glucose agar)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)
kvasničný extrakt 5 g
pepton 5 g
glukosa 10 g
agar 20 g
destilovaná voda 1,0 l
pH 7,2

Médium č.10 (Bacillus médium)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)

Médium č.12 (Sphaerotilus - Leptothrix medium)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)
kvasničný extrakt 1 g
pepton 1,5 g
MgSO4×7H2O 0,2g
CaCl2 0,05g
citrát železito-amonný 0,5 g
MnSO4×H2O 0,05g
FeCl3×6H2O 0,01g
agar 20 g
vodovodní voda 1,0 l
pH 7,1

Médium č.14 (Paenibacillus polymyxa médium)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)
kvasničný extrakt 5 g
pepton 5 g
škrob (rozpustný) 10 g
agar 20 g
vodovodní voda 1,0 l
pH 7,2

Médium č.15 (Streptomyces médium)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)
kvasničný extrakt 1 g
masový extrakt 4 g
pepton 4 g
NaCl 2,5 g
glukosa 10 g
agar 20 g
destilovaná voda 1,0 l
pH 7,2

Médium č.18 (Ashbyho agar)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)

Médium č.27 (Mycobacterium medium)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)
kvasničný extrakt 2 g
proteose pepton č.3 2 g
casitone 2 g
Na2HPO4×12H2O 2,5g
KH2PO4 1g
citrát sodný 1,5 g
MgSO4×7H2O 0,6g
Tween 80 0,5 g
glycerol 50 ml
agar 20 g
destilovaná voda 1,0 l
pH 7,0

Médium č.31
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)

Médium č.39 (Thermus médium)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)
kvasničný extrakt 4 g
polypepton 8 g
NaCl 2 g
agar 30 g
destilovaná voda 1,0 l
pH 7,5

Médium č.46 (Ancylobacter - Spirosoma medium)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)
kvasničný extrakt 1 g
pepton 1 g
glukosa 1 g
agar 20 g
destilovaná voda 1,0 l
pH 6,8

Médium č.60 (Caulobacter médium)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)
kvasničný extrakt 1 g
pepton 2 g
MgSO4×7H2O 0,2g
agar 20 g
vodovodní voda 1,0 l

Médium č.61 (Manitolový agar)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)
kvasničný extrakt 5 g
pepton 3 g
manitol 25g
agar 20 g
destilovaná voda 1,0 l

Médium č.91 (Columbia agar)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)
speciální pepton 23 g
škrob 1 g
NaCl 5 g
agar 10 g
destilovaná voda 1,0 l
pH 7,3

Médium č.91 s krví
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)
speciální pepton 23 g
škrob 1 g
NaCl 5 g
agar 10 g
destilovaná voda 1,0 l
pH 7,3
Po sterilaci se ochladí na 50 oC a přidá se 5% sterilní defibrinované krve.

Médium č.112 (Wilkins-Chalgren anaerobe agar)
(podle: Catalogue of Cultures. Bacteria, Fungi. 6th edition, 1999. Czech Collection of Microorganisms, Masaryk University Brno, Faculty of Science. www.sci.muni.cz/ccm/)
trypton 10 g
gelatin peptone 10 g
kvasničný extrakt 5 g
glukosa 1 g
NaCl 5 g
L-arginin 1 g
pyruvát sodný 1 g
menadion 0,0005 g
haemin 0,005 g
destilovaná voda 1,0 l
pH 7,1

McConkey agar
(Harrigan, 1998)
Pepton 20,0g
žlučové soli 5,0g
NaCl 5,0g
laktosa 10,0g
neutrální červeň (1% vodný roztok) 7,0 ml
agar 15,0g
destilovaná voda 1,0 l
pH po sterilaci 7,4
Sterilace 15 minut při 121oC

Endův agar
pepton 10 g
laktosa 10 g
K2HPO4 3,5 g
Na2SO3 2,5 g
agar 10 g
destilovaná voda 1,0 l
pH 7,5

MRS
Použití: pro izolaci a stanovení bakterií mléčného kvašení. Doporučeno ISO 13271:1995 (de Man et al., 1960).

Pepton1 10,0g
Masový extrakt 10,0 g
Kvasničný extrakt   5,0g
Glukosa 20,0g
Tween 80   1,0 ml
K2HPO4   2,0g
CH3CO2Na×3H2O   5,0g
Citrát diamonium   2,0g
MgSO4×7H2O   0,2g
MnSO4×4H2O   0,05g
Agar  12g
Voda 1000 ml
pH po sterilaci 6,2-6,4
Sterilace 15 minut při 121oC

M17
Použití: pro detekci mléčných koků a jejich bakteriofágů (Terzaghi a Sandine, 1975)
Pepton 1  2,5g
Pepton 2  2,5g
Pepton 3  5,0g
Kvasničný extrakt  2,5g
Masový extrakt  2,5g
b-glycerolfosfát (disodná sůl) (C3H7O6PNa2) 19g
MgSO4×7H2O   0,25g
Askorbová kyselina   0,50 g
Agar 12g
Voda 950 ml
   

pH po sterilaci 7,1-7,2
Sterilace 15 minut při 1210C
Před použitím se přidá k základnímu médiu sterilní roztok glukosy (10 gramů glukosy do 100 ml vody), v množství 5.0 ml roztoku laktosy na 95.0 ml základního média.

Agar s glukosou, tryptonem a kvasničným autolyzátem
Použití: neselektivní agar pro stanovení bakterií v různých materiálech (Jičinská a Havlová, 1995, Harrigan, 1966)
Trypton (pepton)   5,0g
Kvasničný autolyzát   2,5g
Glukosa   1,0g
Agar 15,0g
 pH 7,0 po sterilaci
Sterilace 121 °C/25 min

 

Kvasinky

Sladinový agar
sladina 500 ml
voda 500 ml
pH 5,2-5,5, sterilace 121 °C, 15 min.

Vláknité houby (plísně)

Pro kultivaci byly použity Petriho misky o velikosti 9-10 cm v průměru. Inkubace probíhala po dobu 5-7 dní u rychleji rostoucích hub a 10 nebo 14 dní u ostatních hub při teplotě 25 °C nebo výjimečně 37 °C.

Složení a příprava živných médií (všechna agarová média se sterilizují v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut):

Czapkův agar s kvasničným extraktem (CYA)
NaNO3    3,0 g
K2HPO4    1,0 g
KCl    0,5 g
MgSO4.7H20    0,5 g
FeSO4.7H20    0,01 g
kvasničný extrakt    5,0 g
sacharosa  30,0 g
agar  20,0 g
destilovaná voda 1000 ml
Doporučují se přidat stopové prvky: 0,001 % ZnSO4.7H20 a 0,0005 % CuSO4.5H2O.
Konečné pH 6 - 6,5.

Czapkův agar s  kvasničným extraktem a 20% sacharosy (CY20S)
Stejné složení jako CYA, avšak sacharosy se přidává 200 g.

Agar se sladovým extraktem (MEA)
malt-extrakt 20,0 g
pepton bakteriol  1,0 g
glukosa  20,0 g
agar 15,0 g
destilovaná voda 1000 ml
Konečné pH 5 - 5,5.

Bramboromrkvový agar (PCA)
mrkev 20,0 g
brambory 20,0 g
agar 20,0 g
destilovaná voda do 1000 ml
Brambory a mrkev se nastrouhají, vaří 10 minut a pak se přefiltrují přes gázu. Do filtrátu se přidá agar a voda do celkového objemu 1000 ml.

Bramboroglukosový agar (PGA)
bramborový extrakt  
glukosa 20,0 g
agar 20,0 g
destilovaná voda do 1000 ml
Uvařit 250 g brambor. Přefiltrovat, přidat glukosu, agar a doplnit vodou do 1000 ml.

Zpět na obsah.