:::::::::: MENU ::::::::::
Oblasti výzkumu
Pro studenty
Ostatní

Fotosenzitivní skla

Náš výzkum je zaměřen na nalezení vhodného chemického složení
skelné matrice a také vhodné koncentrace oxidu germaničitého
a případně dalších dopantů, aby bylo dosaženo co největší
fotosenzitivity skla.
Tato skla by měla sloužit k jednoduché, rychlé, přesné a levné
výrobě optických struktur optoelektronických součástek
metodou přímého zápisu laserovým paprskem.

měření profilu intenzity laserového záření
po průchodu fotosenzitivním sklem

ukázka grafu z naměřených dat