Studijní materiály

Zde můžete stáhnou materiály pro předměty vyučované v rámci pracovní skupiny Ekotoxikologie a LCA.

Stahovat lze jednotlivé materiály i souhrnné balíčky k jednotlivým předmětům.
Environmentální toxikologie

kompletní balíček

1. Úvodní přednáška

2. Genotoxikologie

3. Testy genotoxicity

4. Teratogeneze

5. Toxikologie kovů

6. Toxikologie organických látek, perzistentní organické polutanty

7. Biocidy

8. Toxikologie nanomateriálů

9. Další chemické látky - průmyslová rozpouštědla, výrobky denní potřeby

10. Bojové chemické látky, terorismus, bioterorismus a biologické toxiny

11. Toxikologie v praxi - REACH, SLP, testy toxicity, ochrana zvířat - legislativa a praxe

12. Odpady - legislativa, praxe, testování, vliv na ekosystém, vliv na člověka

13. Analýza rizik - úvod do problematiky, hodnocení dat, využití v praxi

Laboratoř ekotoxikologie

kompletní balíček

1. Příprava vodného výluhu

2.1. Řasový test toxicity

2.2. Řasový test na mikrotitrační destičce

3. Test semichronické toxicity se semeny hořčice

4. Test toxicity při semichronické expozici vůči okřehku menšímu

5. Test akutní toxicity na perloočkách

6. Akutní test toxicity na žábronožkách

7. Test zhášení bioluminiscence bakterií

8. Určení dehydrogenasové aktivity (DHA) v půdě

9. Reprodukční test na perloočkách

10. Test genotoxicity na cibuli

11. Obecné zásady testování a vyhodnocení

12. Protokol z laboratoří

13. Test na salátu

14. Test na roupicích

15. Test únikového chování s roupicemi


Ekotoxikologie

kompletní balíček

1. Toxicita

2. Mechanismy působení jedů

3. Faktory ovlivňující
toxicitu

4. Testování toxicity

5. Zpracování ekotoxikologických dat

6. Toxicita na různých úrovních

7. Genotoxicita

8. Rostliny a rostlinné biomarkery

9. Protozoa a řasy

10. Testy na konzumentech

11. Testy toxicity na destruentech + enzymatické

12. Biomarkery

13. Vícedruhové testy toxicityEnvironmentální dopady - Posuzování životního cyklu

Prezentace jsou dostupné v  Moodlu(e-learning)
Ekotoxikologie a LCA
Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha
Základy biologie

kompletní balíček

1. Historie

2. Vlastnosti živých soustav

3. Prokaryota

4. Eukaryotní buňka

5. Molekulárni biologie

6. Viry

7. Rozmnožování a ontogeneze

8. Klasická genetika

9. Imunitní systém

10. Fyziologie stresu

11. Rostliny

12. Zoologie

13. Houby

14. Evoluce