Bakalářské práce

2015

Nikola Salová
Efekty nanoponožek s obsahem stříbra na vodní organismy

Zuzana Fryčová
Toxicita umělých sladidel pro suchozemské organismy

Anna Kasperová
Zavedení a optimalizace vícedruhového testu toxicity ve vodním prostředí

Sneha Bhattarai
Alternative methods in toxicology

Marina Kholomyeva
Kořenové čistírny odpadních vod z pohledu udržitelnosti

2014

Lucie Mrhálková
Ekotoxicita umělých sladidel ve vodním prostředí

Zdeňka Petrová
Biodostupnost kovů v půdním prostředí

Olga Šmídková
Využití dřevěného uhlí pro imobilizaci těžkých kovů

2013

Alena Dostálková
Ekotoxicita nanomateriálů v půdě

Lucie Gyöembérová
Ekotoxicita azobarviv ve vodním prostředí

Veronika Pejčochová
Vícedruhový test s půdními organismy

Václav Poštulka
Syntéza a hodnocení ekotoxicity nanomateriálů


2012

Eva Picková
Vliv porozity filtrace vzorku na hodnocení ekotoxicity vodného výluhu z odpadů


2011

Constanza Macuase
Ekotoxicita směsných odpadů


2010

Tomáš Sopr
Hodnocení toxicity kontaminovaných půd pomocí vyšších rostlin

Pavlína Adámková
Ekotoxicita nanomateriálů


2009

Ondřej Živný
Multivariační analýza environmentálních faktorů v ekotoxikologii

Nina Hnidáková
Posuzování životního cyklu čistírenských technologií

Ivana Koníčková
Environmentální dopady obalů spotřebního zboží


2008

Veronika Dolejší
Posouzení environmentálních dopadů mytí nádobí v automatické myčce a konvenčním způsobem pomocí metody LCA

Martin Bystrianský
Aplikace 1,4-dichlorbenzenu jako referenční látky pro ekotoxicitu odpadů

Kateřina Vymazalová
Využití testů fytotoxicity pro hodnocení kontaminovaných půd

Alena Vajdová
Biochemické testy toxicity kontaminovaných půd


2007

Tereza Sovová
Toxické účinky PCB na řasy

Jelana Mazunina
Zkřížené gradienty toxických kovů

Jáchym Judl
Posuzování životního cyklu v odpadových technologiích


Diplomové práce

2015

Lucie Gyöembérová
Ekotoxicita azobarviv ve vodním prostředí

Václav Poštulka
Ekotoxické účinky nanocéru při využití v sanačních procesech

Veronika Pejčochová
Hodnocení ekotoxicity pevných vzorků pomocí vícedruhového půdního testu

2014

Gabriel Loszonsky
Ekotoxické účinky vybraných tříslovin a alkaloidů

Eva Picková
Posuzování životního cyklu epoxidové pryskyřice v automobilovém průmyslu

David Lukáč
Life Cycle Assessment of flat glass production using float technology


2013

Renata Dolejšová
Test únikového chování s chvostoskoky - zavedení a optimalizace metody

Naďa Viltová
Posuzování životního cyklu nakládání s odpadem ze zdravotnictví


2012

Karel Musil
Posuzování životního cyklu čištění odpadních vod

Tomáš Sopr
Biodostupnost a toxicita kovů zemin z průmyslové oblasti


2011

Ivana Koníčková
Ekotoxikologie kovových nanomateriálů

Jaroslav Tošner
Ekotoxikologie pudních ekosystémů

Ondřej Pařízek
Testy toxicity s pudními bezobratlými2010

Veronika Dolejší
Posouzení environmentálních dopadů mytí nádobí v automatické myčce a konvenčním způsobem pomocí metody LCA

Jáchym Judl

Posuzování životního cyklu systémů osobní dopravy


2009

Tereza Sovová
Ekotoxicita nanomateriálů


2008

Marie Foltynová
Dehydrogenasová aktivita a její aplikace při hodnocení toxicity pevných vzorků

Helena Burešová

Možnosti využití testů na rostlinách pro hodnocení ekotoxicity půd

Hana Motejlová

Srovnání aquatických testů toxicity s vyššími rostlinami


2007

Olga Novotná

Vliv huminových látek na toxicitu dioxinově aktivních látek v kontaminovaných popílcích

Květa Fišerová
Souběžné testování dehydrogenasove aktivity a fytotoxicity kontaminovaných půd

Klára Fišerová
Testy toxicity fytoremediovaných půd

Alena Sklenářová
Ekotoxicita popílků ze spaovny


2006


Adéla Katrušáková
Srovnání klíčivosti kultivarů lnu (Linum usitatissimum L.) v přítomnosti toxických kovů pomocí testu toxicity


Lenka Zákoutská
Vliv přítomnosti huminových látek na toxicitu popílků na vodní zooplanktonEkotoxikologie a LCA
Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha
Studentské práce

Pod jednotlivými jmény jsou k dispozici souhrny prací. V případě, že budete chtít nahlédnout do samotné práce, kontaktujte prosím sekretariát ústavu.