doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
vedoucí pracovní skupiny
Ing. Radek Vurm, Ph.D.
odborný asistent
Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D.
odborná asistentka
Zaměstnanci
Prezenční doktorandi
Ing. Eva Picková

Ing.Kristína Zakuciová

Ing. Ondřej Pařízek
Ing. Jaroslav Toąner
Podrobnosti zde:
(zaměření, výuka,...)

doc. Ing Vladimír Kočí, Ph.D.

Ing Radek Vurm, Ph.D.
Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D.
Ekotoxikologie a LCA
Ústav chemie ochrany prostředí, V©CHT Praha