Spolupráce

V rámci naší činnosti spolupracujeme s firmami a jinými pracovišti, která mají zájem o naše expertýzy, nebo se podílíme na vývoji a zavádění metodik.
Ekotoxikologie a LCA
Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha