Ekotoxikologie a LCA
Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha
Úvodem

Ústav chemie ochrany prostředí (240) se dělí na více pracovních skupin. Jednou z nich je skupina zabývající se studiem ekotoxikologie a posuzováním životního cyklu (LCA).

Skupina zajišťuje výuku předmětů:
Ekotoxikologie,
Environmentální dopady - posuzování životního cyklu,
Environmentální toxikologie
Laboratoř z ekotoxikologie
Základy biologie

Mimo výuku se zabývá elementárním i aplikovaným výzkumem metod pro stanovování ekotoxicity různých matric a modelováním životního cyklu výrobků, procesů a služeb.