Pražské analytické centrum inovací
Prague Centre for Innovations in Analytical Chemistry


Kdo jsme    a o co se snažíme  
Komu   jsou naše aktivity určeny
Pozvánka  pro všechny zájemce

Koordinující pracoviště :
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Kontakt:

Sekretariát projektu PACI
Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5, 166 28 Praha 6
Tel: 220 444 317   Fax: 220 444 352
E-mail : Lidmila.Volkova@vscht.cz

Partnerská pracoviště :
seznam


Mediální partner
CHEMagazin


Připravili jsme : Aktivity
projekt "Pražské analytické centrum inovací" byl ukončen

Můžete si stáhnou prezentace některých proběhlých přednášek a kurzů nebo skripta.Připravujeme :

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
Podrobnější informace : Inovace     Evropský sociální fond