Tabulky

"Počítačová verze" tabulek obsahuje čísla psaná ve formátu akceptovaném běžnými "matematickými asistenty" a programovacími jazyky (např. 6,022.1023 se napíše 6.022e23)

Několik poznámek ke zdrojům fyzikálně chemických dat

Příklady využívají údajů z tabulkové části této sbírky. Při výpočtu je možné samozřejmě použít i jiných zdrojů, ovšem hodnoty jednotlivých fyzikálně-chemických údajů se pak mohou lišit, což se pochopitelně projeví i ve výsledku. Kromě běžných tabulek a kompendií v tištěné formě se fyzikálně-chemická data pro čisté látky nacházejí také na internetu. Internetových zdrojů je dnes k dispozici celá řada, avšak ve většině případů se jedná komerční službu a za využití odpovídající webové stránky je nutné platit stanovený poplatek. Z volných zdrojů, nabízených bezplatně, je možné využít zejména následující adresy: