2024-110-1

Aplikace přístupu PROTAC v návrhu a syntéze nových antivirotik

Vedoucí práce: prof. Andrea Brancale, Ph.D.

Konzultant: Ing. Petra Cuřínová, Ph.D.

Podstata a cíl práce

Degradace proteinů představuje nový přístup, který nachází stále větší uplatnění ve výzkumu léčiv. Proteolysis-Targeting Chimera (PROTAC) proteinové degradéry se nyní dostávají do klinických stadií vývoje. PROTACy, které jsou nyní v klinických zkouškách, se však zaměřují především na rakovinu. V tomto projektu se budeme zabývat možným použitím přístupu PROTAC ve výzkumu antivirotik.

Náplň činnosti studenta

Student se bude podílet na přípravě, izolaci a úplné charakterizaci nových látek využitelných jako PROTAC. Zpočátku se bude zabývat modifikací fluoxetinu, který se váže na protein Enterovirus 2C, a tak umožňuje degradaci tohoto zásadního virového proteinu.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace