2024-110-10

Syntéza léčiva Enzalutamid vycházející z karbonyldiimidazolu

Vedoucí práce: Ing. Martin Krupička, Ph.D.

Konzultant: Ing. Kateřina Babková

Podstata a cíl práce

Enzalutamid je nesteroidní antiandrogenní léčivo. Cílem práce je jeho syntéza s využitím syntetické cesty vycházející z karbonyldiimidazolu. Kromě optimalizace syntetických podmínek bude studována i možnost provedení reakčních kroků v pevné fázi s využitím kulového mlýnu.

Náplň činnosti studenta

Student bude se bude věnovat syntetické činnosti v organické laboratoři a charakterizovat vzniklé produkty. Vybrané reakce budou provedeny i bez přítomnosti solventu.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace