2024-110-11

Kvantově-chemické studium intermediátů syntézy enzalutamidu

Vedoucí práce: Ing. Martin Krupička, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Cílem práce bude teoretická predikce vlastností žádoucích i nežádoucích intermediátu v syntéze léčiva enzalutamidu. Vypočtená spektra budou využita při přiřazení experimentálních výsledků.

Náplň činnosti studenta

Student bude navrhovat produkty reakcí a vyhodnocovat reakční entalpie pomocí DFT metod. U vybraných produktů bude prováděn výpočet spekter.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace