2024-110-12

Syntéza a charakterizace mechanosenzitivních polymerů s využitím polymethinových solí

Vedoucí práce: Ing. Martin Krupička, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Mechanicky senzitivní molekuly mohou být kovalentně navázány do polymerů. Cílem práce je příprava těchto polymerů a charakterizace jejich spektroskopických vlastností při působení externí mechanické síly.

Náplň činnosti studenta

Student se bude věnovat přípravě elastomerů obsahujícího mechanofor a jejich spektroskopické charakterizaci. Měřena budou UV absorpční a fluorescenční spektra.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace