2024-110-13

Syntéza látek pro umělé transmembránové kanály

Vedoucí práce: Ing. Ondřej Kundrát, Ph.D.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Přirozeně se vyskytující membránové kanály a póry jsou tvořeny z velké rodiny různých proteinů, peptidů a organických sekundárních metabolitů, jejichž životně důležité biologické funkce zahrnují řízení toku iontů, přenos signálu, molekulární transport a produkci buněčných toxinů. Přestože je známa řada motivů napodobujících kanály, návrh a syntéza umělých kanálů zůstává náročnou výzvou. Cílem práce je připravit vhodné prekurzory, na kterých lze umělé transmembránové kanály vystavit.

Náplň činnosti studenta

V projektu bude struktura calixarenů (viz obrázek) využita buď jako tzv. molekulární lešení pro další substituci a/nebo jako součást poskytující tvar využitelný pro kanály. Náplní práce bude syntéza ve vodě rozpustných derivátů calixarenu, které ponesou funkční skupiny pro další modifikace a připojování kanálutvorných uskupení. Připravené látky bude student(ka) charakterizovat spektroskopickými metodami.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace