2024-110-15

Příprava substituovaných anthracendiolů pro aplikace v organických bateriích

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Anthracendioly jsou skupinou sloučenin využitelných v oxidačně redukčních procesech, které probíhají při ukládání a uvolňování elektrické energie. Hlavním problémem aplikace těchto sloučenin je omezená rozpustnost ve vodě a stabilita jak oxidovaných, tak redukovaných stavů. Cílem práce je příprava anthracendiolů, modifikovaných vhodnými silně polárními skupinami pro zlepšení jejich výšeuvedených kritických vlastností.

Náplň činnosti studenta

Práce se bude zabývat modifikací různých anthracendiolů vhodnými polárními skupinami obsahujícími oligoglykolové jednotky, polární funkční skupiny nebo jejich kombinace. Následně budou studovány fyzikální vlastnosti těchto sloučenin a jejich stabilita v oxidačně-redukčních procesech.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace