2024-110-16

Příprava intermediátů pro fluorační činidla na bázi [2.2]paracyklofanů

Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, CSc.

Konzultant: -

Podstata a cíl práce

Monofluorované sloučeniny jsou významně zastoupeny mezi moderními léčivy, přičemž stále více je kladen důraz na enantiomerně čisté sloučeniny. Cílem práce je příprava intermediátů pro nová fluorační činidla obsahující chirální [2.2]paracyklofany, získané modifikací ortho-aminovaných paracyklofanboronových kyselin a následným Suzukiho couplingem.

Náplň činnosti studenta

Práce se bude zabývat syntézou [2.2]paracyklofan-4-aminu, jeho derivatizací pivaloylchloridem a ortho-borylací vzniklého amidu bromidem boritým v přítomnosti pinakolu podle publikovaného postupu. Dále bude studován Suzukiho coupling získaného dioxaborolanu s různými substráty s cílem získat nová chirální nukleofilní fluorační činidla, využitelná pro přípravu biologicky aktivních sloučenin.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace