2024-110-19

Příprava cytochalasanových analogů s fenoxyskupinou v poloze 10

Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Pavla Perlíková, Ph.D.

Konzultant: Ing. Žaneta Javorská

Podstata a cíl práce

Cytochalasany jsou skupina přírodních látek, které inhibují polymerizaci aktinu. Polymerizace aktinu je klíčová pro aktivní pohyb buněk, a proto patří cytochalasany mezi potenciální migrastatika, tedy látky, které zabraňují metastázování nádorových buněk. Cílem práce je připravit cytochalasanové analogy nesoucí fenoxyskupinu v poloze 10 pro testování biologické aktivity.

Náplň činnosti studenta

Student/ka bude v rámci experimentální práce provádět přípravu známých i nových sloučenin, optimalizovat jejich syntézu a charakterizovat produkty pomocí spektroskopických metod.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace