2024-110-2

Syntéza nových sloučenin potenciálně využitelných pro léčbu glaukomu a neurodegenerativních chorob

Vedoucí práce: prof. Andrea Brancale, Ph.D.

Konzultant: Ing. Petra Cuřínová, Ph.D.

Podstata a cíl práce

NADH je základní koenzym, který je nezbytný pro řadu buněčných procesů. Změna koncentrace NAD/NADH v buňkách může vést k dramatickým změnám různých buněčných funkcí. Bylo například zjištěno, že nízká hladina NAD/NADH přispívá ke vzniku neurodegenerativních onemocnění (jako je Alzheimerova choroba) a glaukomu. V tomto projektu se snažíme připravit sérii molekul, které působí na specifický enzym (NMAT2) a stimulují buněčnou biosyntézu NAD.

Náplň činnosti studenta

Nedávno jsme identifikovali přírodní sloučeninu, která se váže na NMAT2 a aktivuje ho. Student bude provádět přípravu nových analogů identifikovaného hitu, aby prozkoumal vztah mezi strukturou a aktivitou derivátů této látky. Student rovněž provede purifikaci a charakterizaci nově syntetizovaných sloučenin.

Doplňující informace

Místo řešení: Ústav organické chemie (110)

Téma je možné zvolit pro následující specializace